Badia del Vallès a 9 de març de 2004

MOCIÓ Xarxa Solidària Contra el Tancament d’empreses

ATÈSOS els últims tancaments i acomiadaments per part d’empreses multinacionals a Catalunya i els efectes que això té sobre l’economia catalana i sobretot sobre els treballadors (pèrdua de llocs de treball, desmoralització, precarització)
ATÈS que el mateix govern de la Generalitat ha reconegut que amb la llei a la mà no es poden autoritzar tancaments com el de Samsung, si no és amb l’acord dels treballadors.
ATÈS que la forma de resolució del conflicte de Samsung pot animar a altres empreses a tancar donades les expectatives d’augmentar els seus guanys explotant mà d’obra més barata a l’est d’Europa i a la Xina.
ATÈS que un grup de sindicalistes que participen en diferents sindicats i comitès d’empresa, col•lectius i moviments socials, organitzacions i persones a títol individual, s’han trobat per crear una xarxa solidària anomenada Xarxa Solidària Contra el Tancament d’empreses que volen que sigui una bandera de la defensa dels llocs de treball, una xarxa a disposició dels treballadors/es afectats i compromesa a treballar activament per evitar l’aïllament de les lluites.
ATÈS que sembla que després d'aquesta primera onada vénen més tancaments, estimulats per la impunitat empresarial. El compromís nacional per la competitivitat que acaben de signar patronal, sindicats majoritaris i Govern no frenarà els tancaments.
ATÈS que aquest ajuntament ja va expressar el passat mes de gener el seu rebuig al tancament de Samsung per via d’una moció.
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres a l’Ajuntament de Badia del Vallès proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Saludar la creació d’aquesta Xarxa Solidària Contra el Tancament d’empreses
i donar-li el nostre recolzament en les seves reivindicacions.

SEGON: Demanar al Govern de la Generalitat una resposta enèrgica davant els tancaments que es puguin anunciar d’aquí en endavant.

TERCER: Comunicar el present acord a la Xarxa Solidària Contra el Tancament d’empreses, al govern de la Generalitat de Catalunya i a la premsa local i comarcal.

Albert Díez
Regidor del grup municipal
de l’Alternativa d’Esquerres