JORNADES CONTRA LA PRECARIETAT - 2004


DIES 2 i 9 DE DESEMBRE: ACCIONS DE PROTESTA

DIES 10 i 11 DE DESEMBRE: TROBADA A LES COTXERES DE SANTS

DIA 12 DE DESEMBRE: ASSEMBLEA GENERAL i CONCENTRACIÓ PER DONAR A CONÈIXER
LES RESOLUCIONS DE LES JORNADES

XARXA SOLIDARIA CONTRA ELS TANCAMENTS Y LA PRECARIETAT


E-mail: xarxacontratancaments@moviments.net
Nº de Compte: aportacions econòmiques
2081-0010-53-3300023149 CAIXA PENEDES

**************************************************


PREPAREM UNA JORNADA DE LES LLUITES CONTRA LA PRECARIETAT

La Xarxa Solidària contra els Tancaments i la Precarietat va nèixer el passat febrer per unir forces amb la finalitat d'impulsar la solidaritat i la resposta unitària contra els tancaments d'empresa anunciats per diferents multinacionals (Philips, Samsung…).

No estàvem d'acord amb la política que portaven a terme els sindicats majoritaris, que aïllaven les plantilles i invitaven a acceptar els tancaments sense lluitar, limitant-se a negociar les indemnitzacions. També ens oposàvem a la política del Tripartit, que avalava les deslocalitzacions, autoritzava els tancaments i permetia a la patronal de les multinacionals fer xantatge en els convenis amb amenaces de deslocalització.

Per aquestes raons, un ampli grup de gent, format per sindicats, membres de comitès d'empresa i de seccions sindicals, col•lectius socials i grups polítics, vam crear la Xarxa, amb un criteri unitari, assemblari i de classe. Amb aquest mateix criteri s'està estenent l'exemple a llocs com el Prat, Igualada-Anoia, Sabadell, Tarragona, Girona.

LA PRECARIETAT CONVERTIDA EN PAUTA SOCIAL

A la Xarxa hem lluitat contra els tancaments d'empreses i el xantatge patronal, contra algunes de les més freqüents expressions de la precarietat: els acomiadaments, els contractes temporals, els baixos salaris, la doble escala salarial o la flexibilitat a la carta. Però la precarietat afecta de ple el treball i travessa tota la nostra existència.

És necessari posar en marxa un moviment general contra la precarietat. Un moviment que tingui per base una xarxa unitària de tots els sectors i col•lectius afectats. Un moviment que sigui capaç de sensibilitzar i mobilitzar la població. Un moviment que permeti visualitzar les precarietats, donant veu als que no tenen veu. Que augmenti la capacitat de donar respostes solidàries davant les agressions socials, que prengui iniciatives de mobilització que penetrin en la societat.

ORGANITZAR EN COMÚ UNA TROBADA SOCIAL DE LES LLUITES CONTRA LA PRECARIETAT

Des de la Xarxa hem pensat que, per facilitar que aquest moviment pugui funcionar, seria de la més gran utilitat organitzar unes Jornades contra la precarietat. Un espai on participi la pluralitat de moviments i col•lectius afectats, que mobilitzi de manera sostinguda i que sigui punt de trobada per a intercanviar experiències de lluita, acordar propostes unitàries i, sobretot, per a llançar iniciatives de mobilització conjuntes.

Així doncs, cridem els diferents moviments socials i col•lectius anticapitalistes a reunir-nos (contactar amb: xarxacontratancaments@moviments.net). És imprescindible que aquestes jornades estiguin coordinades de forma oberta i assembleària, treballant en xarxa i arribant al màxim de col•lectius afectats.

XARXA SOLIDÀRIA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT